Hamvas Béla: Az öt Géniusz földje

2021.12.03

Novemberi könyvajánlónk egy igazi unicumot céloz meg. Ez pedig nem más mint Hamvas Béla majdhogynem elfeledett és egészen mostanáig ki sem adott műve "Az öt géniusz földje".

Hasonlóan Hamvas többi művéhez e könyv is mély, filozofikus tartalmakat rejt magában. Ezeket azonban a kezdeti értelmezési nehézségek ellenére is érdemes megismerni, mert olyan dimenziókat nyithat meg számunkra, melyek eddig teljességgel zárva voltak előttünk.

Ahogyan Hamvas kezdi "Az, aki a helyet valósággá teszi, az üres térből kiemeli, az a Genius loci, a Hely Istene." Elsőre nehezen érthető ez a megállapítás, de ahogy tovább haladunk a műben egyre jobban világosodik ki mit ért az író ez alatt, s ha ezt felfedjük, akkor megérthetjük azt is, hogy mit is jelent a Kárpát-medence egysége. Mert az író az öt Géniusz bemutatása után egyértelművé teszi, hogy ez az öt régió; Dél, Nyugat, Észak, Kelet (Alföld) és Erdély csak együtt tudja beváltani rendeltetését, sorsuk összefügg és egymás nélkül értelmezhetetlenek.

Rendkívül mély elemzés nem csak a tájról, az ott kialakult kultúráról, vallásról, Istenhitről, babonákról, építészetről, szociális berendezkedésről, gazdaságról, hanem magáról az emberről és a szellemről is, mely mint megtudjuk a legfontosabb a szavak kavalkádjában. E nélkül nemcsak a hely lesz kevesebb, de az ott élő emberek sokasága, akik még népnek sem nevezhetőek szellem nélkül.

Nem tudom, hogy anélkül, hogy olvasnánk Hamvas "Kárpát-medence filozófiáját", megérthetjük-e igazán e tájat. Mert nem elég bejárni töviről-hegyire, nem elég megismerkedni az ott élő emberekkel, meghallgatni a történeteiket, meséiket, dalaikat, elnézni népi díszben táncukat, attól még nem fogjuk érteni, mitől egy és egymástól elválaszthatatlan. Ehhez több kell mint személyes tapasztalat, több a bévül lüktető levegőnél, mely úgy érezzük beszorult a bordáink közé, ehhez szellem kell. Egy magasabb gondolat, mely megméri a jelent és a múltat, mely eléggé eltávolodik a helytől, hogy láthassa gyengeségeit és erősségeit is, mely eléggé tisztában van Európával és benne a mi helyünkkel.

Ahogyan Hamvas írja "A nemzetnek három, népet, kultúrát, vallást, tájat, nyelvet összetartó karja van: az első a város, a második a történet, a harmadik a szellemi ember." (98. old)

Így hát ne higgyük, hogy azzal meg tudjuk tartani a Kárpát-medencét s a benne élő népeket, ha csak túrázunk benne. Értenünk is kell Észak miért lett Észak, Erdély miért különálló és az Alföld miért Kelet, s leginkább azt, hogy ezek miért tartoznak össze.

"Az a tény, hogy az ország öt Géniusz földje: Dél, Nyugat, Észak, Kelet, Erdély, ne tévesszen meg és ne higgye, hogy ez az ország öt összefüggéstelen darabból áll." (94. old.)

A Géniusz az, aki: van. És magához fogad mindenkit, aki a tájban szívesen lakik és exisztenciálisan odatartózónak tudja magát. (...) A táj nem politikum, nem kultúra, nem földrajzi, nem népi, nem nyelvi, nem faji egység. A táj: hely. A hely: Géniusz. Daimonikus tér. Irracionális. És. van." (96-97. old.)

(...) A kérdés most: mi az, ami a tájakat összetartja? (...) Az öt magyar tájat összetartó erő: a nemzet. Ez a nemzet az, ami egybefog itt népeket, nyelveket, vallásokat, kultúrákat is. A Nemzet az Atlas, aki vállán tartja az öt Géniuszt." (Hamvas Béla: Az öt Géniusz földje, 97 old.)