Gróf Teleki Pál: Európáról és Magyarországról

2022.06.06

Májusi könyvajánlónkat kissé megkésve tesszük közzé. A könyv - melyet nagy gonddal választottunk ki -  a nemzeti összetartozás emléknapjára rezonál. A mű gróf Teleki Pál nyugat-európai egyetemeken tartott előadásainak gyűjteménye, melyek során a tragikus sorsú miniszterelnök elemezte nemcsak a trianoni Magyarország helyzetét, hanem a korabeli nagyhatalmak stratégiáját is.  

Sokat tanulhatunk a gróf elmés, sok esetben forradalmian új gondolataiból, aki nem csak az okokat veszi sorra, melyek az első világháborút lezáró igazságtalan békerendszerhez vezettek,  hanem felvázolja az abból való kilábalás és a gazdasági fejlődés lehetséges feltételrendszerét is. 

Azt gondolhatnánk, hogy a politikai, gazdaságpolitikai, geológiai és népességi témák, különösen, ha azok egyetemi előadások során hangzottak el, csak unalmas olvasmány tárgyát képezhetik, de nagyobbat nem is tévedhetnénk. A tudós miniszter tizenkét írásával közelebb kerülhetünk nem csak Trianon, hanem a mai világ megértéséhez is. Megérthetjük, hogy bizonyos folyamatoknak miért kell ellenállni és miért fontos a nemzeti értékek megtartása, a nemzet összetartása, ami Kelet-Közép-Európában akár egy állam túlélését is jelentheti.